top of page
kon4
IMG_0590-1
IMG_0589
138966427_o2
138966427_o3
IMG_0555
IMG_0560
50414365_289569081706230_135906909861235
35432865_184476685548804_443174160757791
35528696_184476742215465_109205505344903
IMG_0595
IMG_0539
138714932
138714932_o1
IMG_0598
IMG_0597
IMG_0594
IMG_0596
IMG_0574
IMG_0568
IMG_0538-1
IMG_0277
IMG_0276
139110195
139110106
139109949
139109851
138966427
IMG_0575
IMG_0558
IMG_0555
IMG_0568
27336307_149209135742226_572614692363558
M&O PARIS  2018JAN
HASAKURA
ISEKATAGAMI HASAKURA
YUKIWATAKE SUMIIRO
TSUKINITSURU ASAURASAKI
TSUKINITSURU ASAURASAKI
FUUROKUMON SHU
FUUROKUMON
SHISHIZIMON
SHISHIZIMON KON(WHITE IS SAMPLE)
MATERIAL vol.05
TSUKINITSURU SHU
SAMPLE
MATERIAL TABLOID
SHISHIZIMON SAMPLE
ATELIER
TSIKINITSURU SHU/SHISHIZIMON AINEZU
M&O PARIS  2018JAN
0326_vol5
TSUKINITSURU
SAMPLE
TSUKINITSURU
ATELIER
SHISHIZIMON
TSUKINITSURU SHU
SHISHIZIMON SAMPLE
TSUKINITSURU
SHISHIZIMON
SHISHIZIMON
FUSUMA TSUKINITSURU SHU/ SHISHIZIMON

Retrouvez notre magasin au 8 rue de l'Échaudé, 75006 Paris.

bottom of page